Vizuální prohlídka

Měření

V rozvodnici se změří :

V elektroinstalaci :

Vytvoření revizní zprávy

V revizní zprávě se uvede :

Po dohodě se zákazníkem provedeme odstranění zjištěných závad menšího rozsahu na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění všech závad elektroinstalace společně s vyhotovením nové revizní zprávy, opravňující provozovatele elektroinstalaci a objekt nadále využívat.